Hockeyettan vill skrota HockeyAllsvenskan

Klubbarna i Hockeyettan som division 1 numer kallas har presenterat ett förslag på en ny seriestruktur i svensk ishockey. Förslaget innebär att nuvarande HockeyAllsvenskan slopas helt och istället skulle Hockeyettan utgöra näst högsta serien under SHL. Förslaget innebär att Hockeyettan skall bestå av fyra parallella serier med tio lag i varje. Alla möter varandra inom sin serie fyra gånger under första delen av säsongen. Därefter skall de bästa från varje serie göra upp i Allettan där platser till en kvalserie till SHL står på spel. Det kan nämnas att redan 2012 skrev SVD att Hockeyettan ville se en förändring av seriesystemet.

Syftet med denna drastiska förändring skall dels vara att minska gapet mellan de mindre klubbarna och SHL-klubbarna. Som det ser ut idag är det stora skillnader ekonomiskt mellan SHL och de mindre klubbarna. Juniorer har också svårt att få spela hockey på hög nivå, vilket skulle kunna underlättas om fler klubbar spelar i serien strax under SHL. En följd blir även att division 2 går från den fjärde till den tredje högsta ligan, vilket också innebär att fler juniorer kan få möjlighet att spela på en något högre nivå.

En ekonomisk fördel för klubbarna i Hockeyettan uppstår då det blir fler matcher av derbykaraktär som innebär kortare resor. Att spela fler matcher mot lokalkonkurrenter kan också bidra till att öka intresset för de lite mindre klubbarna då motståndarna kommer från grannorten istället för någon avlägsen by i andra delen av landet.

När det gäller juniorerna så ser man att fler juniorer skulle motiveras av att stanna kvar i sin moderklubb längre då chanserna ökar till att få spela större matcher mot lag som siktar på SHL till exempel. För de små klubbarna är det en stor fördel om inte de bästa juniorerna lämnar då det blir svårt att bygga kontinuitet.